vrijdag 9 september 2011

PKN wijkgemeente Almere Buiten

Warmhartige wandelingen

Wandelingen in het teken van de zeven werken van Barmhartigheid. Bij de werken van Barmhartigheid gaat het om aandacht voor mensen die het moeilijk hebben:
  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De vreemdelingen herbergen
  5. De zieken bezoeken
  6. De gevangenen bezoeken
  7. De doden begraven
Wij hebben er een achtste werk aan toegevoegd: natuur en milieu respecteren. Als middel maken we natuurwandelingen of organiseren we activiteiten die verbinding maken met ons jaarthema. We hopen dat ze hartverwarmend, leuk, spannend en soms ook ontroerend zullen zijn.
Per seizoen organiseren we een wandeling of evenement:Wat:
Wandeling tijdens de bronst.
Datum en tijdstip:
9 oktober 2011, 16:30 uur- 20:00 uur

 Wandeling naar het uitkijkpunt  in het Kottersbos,  waar we gaan luisteren naar de oergeluiden van de herten in bronsttijd. Op de bult volgt een uitleg over  de  bronsttijd. We wandelen na een ¾ uur weer terug  naar de plek in het Kottersbos waar  inmiddels een kampvuur brandt, waar de kinderen deeg of voorgebakken broodjes en marshmallows  kunnen bakken. Een verhalenverteller vertelt een spannend en kleurrijk verhaal. Er kunnen liederen worden gezongen, eventueel onder 
begeleiding van gitaarmuziek.

Wat
Midwinter Fakkeltocht
Datum en tijdstip: 
11 december 2011, 16:30 -18:30

Een fakkeltocht , de wandeling start in principe vanaf de Drieklank naar een centrum of plaats waar mensen in deze donkere dagen behoefte hebben aan een beetje aandacht. De hospice en Buitenhaege  worden aangedaan tijdens de wandeling. Onderweg worden liederen in kerstsfeer gezongen. We kunnen de mensen die het nodig hebben een kleinigheid aanbieden, een gedicht voordragen of misschien een lied uit de Ionabundel of een musical (Esther, Ruth o.i.d) zingen. 

Wat
De 2e Almeerse Pelgrimstocht
Datum en tijdstip:
20 mei 2012, 13:00 – 16:30 uur

De pelgrimstocht  wordt voor de tweede keer gehouden. Verleden jaar was dit een groot succes. Vorig jaar was het thema de “Circle of life” Dit jaar hebben we gekozen voor “de zeven werken van barmhartigheid” De Pelgrimage voert naar  een bijzondere plaats in Almere. Onderweg doen we meerdere staties/plaatsen aan. Bij een statie wordt een van de werken van barmhartigheid uitgebeeld,  “de hongerigen spijzen”, “de  havenlozen  kleden” etc. en er wordt bij iedere uitbeelding een  lied gezongen. De Pelgrimstocht staat in het teken de werken van barmhartigheid  

Wat
Een midzomerwandeling

Datum en tijdstip:
24 juni 2012, 13:00 – 16:00 uur

We vieren de langste dag van het jaar op of rond 21 juni.  Het begin van de zomer. De wandeling gaat door de natuur en er wordt gewezen op de vogels en andere dieren die er nu wel zijn en tijdens het najaar weer vetrekken: de zwaluw, lepelaars. Ook de herten die in de winter een heenkomen zoeken in de Oostvaardersbossen zijn weer in het veld te vinden. Onderweg nemen we een soort meiboom mee die door kinderen vrolijk versierd wordt met leuke dingen als strikjes , takjes en andere leuke dingen die de boom een vrolijke zomerse aanblik geven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten