dinsdag 21 december 2010

De hindes staken vanuit het Oostvaardersbos het ijs over. Een prachtig gezicht! Zo snel als ze tevoorschijn kwamen verdwenen ze ook weer de rietkraag in.Posted by Picasa
Vanmorgen, 21-12-20210 weer gewandeld door de Oostvaardersplassen. Nu ben ik via het Uilenpad door het bos gelopen. Nu kan het nog, binnenkort wordt het afgesloten als rustgebied. Het Oostvaardersbos wordt deze winter toegankelijk gemaakt voor de grote grazers, herten, koniks en Heckrunderen. Dezer dagen wordt de Driehoek bij Lelystad eveneens afgesloten en zullen ook daar de grote grazers toegang tot het bos krijgen. Daarmee wordt het gebied deze winter met 80 ha. vergroot en tegemoet gekomen aan een van de aanbevelingen van het The International Comittee on the Management of large herbivores in the Oostvaardersplassen (ICMO) rapport.


Posted by Picasa

woensdag 15 december 2010


De herten treden uit en zekeren hun omgeving. Oostvaardersbos nabij het Jan van den Boschpad
Posted by Picasa

Eindelijk is het mij gelukt een koppel Baardmanntjes te fotograferen. Ik vind het bijzondere vogeltjes. In de Oostvaardersplasen zijn ze vrij algemeen, althans in de rietkragen. Tijdens excursies vertel ik de mensen over de Baardmannetjes. Bijzonder is het dat ze in de winter kleine steentjes in hun maag gebruiken om het zaad uit de rietpluimen te vermalen om zo het zaad te kunnen verteren. In de zomer leven ze van insecten.
Posted by Picasa
Vandaag, 15 december 2010, was mijn lucky day. Eerst zag ik de herten in het Oostvaardersbos, iets verderop zag ik de Baardmannetjes en nog weer later zag ik in het Vlierbos en  hoog in de boom een jonge Zeearend. Hij heeft nog niet de opvallende witte staart, maar wel de overduidelijke gele robuuste snavel.
Posted by Picasa

zaterdag 4 december 2010

4 december 2010 winter in de Oostvaardersplassen


    De herten staan tegenover het natuurbelevingscentrum in het veld

                        

      Sommigen maken de oversteek naar de beschutting van het bos.


      Een aantal herten maken  juist de oversteek van het vlierbos naar het open veld

      Op het eerste eiland vanaf het natuurbelevingscentrum laat een vos zich zien

      De Vos probeert ook het ijs uit

maandag 4 oktober 2010

Een wilg als donker silhouet tegen een avondlucht op 3 oktober 2010 tijdens wandeling met NH groep Almere-Buiten
Een prachtig beeld aan het pad langs de vaart
Een van de hindes in de Driehoek door Willeke Verhoeven op de gevoelige plaat vastgelegd.
Wandeling 3 oktober 2010 Oostvaardersplassen
De groep van NH kerk Almere Buiten
Ds. Andries Fidder in overpeinzing over het wonder der natuur........................
Een overzicht vanaf het eerste bruggetje van de Zeearendroute
Uitleg over het ontstaan van het wilgenbos en het verdwijnen van het bos door het verloop van gebeurtenissen in de tijdPosted by Picasa

maandag 20 september 2010

Oostvaarderspassen

Eén van de oudste nog levende hindes. Ongeveer 20 jaar
oudVan deze stier is je goed voor te stellen dat het Heckrund
een kruising is van o.a. het spaanse vechtstier.
Nog een jong veulen
Even stoer doen
Posted by Picasa

Oostvaardersplassen

Posted by Picasa

vrijdag 17 september 2010

De eerste bronsttocht op 16 september 2010


De hindes stonden ons nieuwsgierig aan te kijken.

Vanaf 17:30 uur vertrok de eerste bronstocht vanaf het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen aan de Knardijk te Lelystad. Het was een kille avond en iedereen was in spanning of de bronst ook al daadwerkelijk was begonnen. De excursie stond onder leiding van Hans Breeveld, boswachter bij Staatsbosbeheer.
 
Ik ging mee om te zien hoe Hans zijn verhaal deed, zodat ik volgende week als gids de excursie kon gaan leiden. Onderweg hadden we geweldige ontmoetingen met de konicks, heckrunderen, zilverreigers, nijlganzen en niet vergeten de herten. Na lang wachten werd ons geduld beloond en klonken de oergeluiden van de bronst over het veld.
 De bronst was begonnen. De burlende herten (geweidragers) kregen we echter nog niet te zien. De afstand van ons tot aan de herten was te groot.

De eerste bronsttocht leverde weer een aantal mooie plaatjes op. 
De konicks waren erg opgewonden


Een zilverreiger statig aan de waterkantDe nijlganzen zien we in kleine groepjes bij elkaar.