woensdag 15 december 2010


Eindelijk is het mij gelukt een koppel Baardmanntjes te fotograferen. Ik vind het bijzondere vogeltjes. In de Oostvaardersplasen zijn ze vrij algemeen, althans in de rietkragen. Tijdens excursies vertel ik de mensen over de Baardmannetjes. Bijzonder is het dat ze in de winter kleine steentjes in hun maag gebruiken om het zaad uit de rietpluimen te vermalen om zo het zaad te kunnen verteren. In de zomer leven ze van insecten.
Posted by Picasa

Geen opmerkingen:

Een reactie posten